Hola, opositors i opositores! En aquesta entrada us explicarem en què consisteix el temari de Mossos d’Esquadra, on es regula oficialment i quina és la millor manera d’estudiar-lo.

Sens dubte, comptar amb un bon temari és vital per aconseguir un bon resultat als tests de Mossos d’Esquadra i tenir opcions d’aconseguir alguna de les places en joc.

Continueu llegint si voleu conèixer-ne tots els detalls!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!

Quants temes tenen les oposicions de Mossos d’Esquadra?

El temari de Mossos d’Esquadra té una estructura peculiar, lleugerament diferent de la que és habitual en altres processos selectius.

Així, el programa s’estructura en  «àmbits», temes i apartats de diferent extensió, per la qual cosa no sempre és fàcil comparar-lo amb altres tipus de temaris.

De totes maneres, podríem dir que el programa de l’oposició de Mossos d’Esquadra consta d’un total de 21 temes (si consideréssim l’últim «àmbit» com un tema únic).No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.On puc comprar-lo?

La mateixa Generalitat de Catalunya publica una completa guia d’estudi que podríeu utilitzar per estudiar el temari de Mossos d’Esquadra.

De totes maneres, també existeixen temaris comercials que poden ser molt interessants. Per obtenir més detalls i consells, us recomanem consultar l’entrada que dediquem a la qüestió d’on comprar el temari d’unes oposicions.

Què és la guia d’estudi?

La guia d’estudi és un recurs publicat per la Generalitat de Catalunya que facilita l’estudi. Es tracta d’un material oficial complementari a l’estudi.

La guia modifica el temari?

La guia d’estudi no modifica el temari. És un recurs, com molts altres temaris, que podeu utilitzar per preparar l’exercici de coneixements.

Totes les preguntes de l’examen surten d’aquesta guia?

No, la guia d’estudi és orientativa i l’examen pot incloure preguntes sobre aspectes referits a l’Àmbit D del temari no recollits en la guia.

Acord sobre el temari inclòs

Al mes de març de 2023 es va informar en un acord del tribunal qualificador que l’estructura de la Direcció General de la Policia ha estat modificada mitjançant el Decret 57/2023, de 21 de març, de reestructuració de la Direcció General de la Policia (DOGC núm. 8881 de 23 de març de 2023).

Aquest nou Decret no es va incloure com a matèria d’estudi a la primera suprova de coneixements de la primera prova de la fase d’oposició de la convocatòria, ja que no es disposava del temps suficient per adaptar la guia d’estudi.

Pel que fa a la convocatòria actual, la de setembre de 2023, en el moment d’actualitzar aquesta entrada encara no s’ha publicat la guia d’estudi. Per tant, segueix vigent l’anterior.

On es regula el temari de Mossos d’Esquadra?

El temari de les oposicions de Mossos d’Esquadra ve regulat per la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.

D’aquesta manera, les bases de cada convocatòria remiten a aquest document per conèixer els continguts que conformen el programa objecte d’examen. Per exemple, així ho fa la resolució de la convocatòria actual de Mossos.

Temari de Mossos d’Esquadra: programa complet

A continuació, us mostrem l’estructura completa del temari de Mossos d’Esquadra actualment en vigor:

Àmbit A. Coneixements de l’entorn

Tema A.1. Història de Catalunya (part I):

 1. L’antiguitat a Catalunya
 2. La Catalunya romana
 3. El naixement de Catalunya
 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII)
 5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV)
 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV)
 7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII)
 8. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre
 9. Les transformacions del segle XVIII

Tema A.2. Història de Catalunya (part II):

 1. El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal
 2. Catalunya, la industrialització i l’obrerisme
 3. La restauració borbònica i el catalanisme polític
 4. El primer terç del segle XX (1898-1931)
 5. La República i la Guerra Civil
 6. La dictadura franquista
 7. La Transició i la recuperació de l’autonomia
 8. La Catalunya del segle XXI

Tema A.3. Història de la policia a Catalunya

 1. Les forces de seguretat i la seva història
 2. L’origen dels Mossos d’Esquadra
 3. Transformacions policials durant el segle XIX
 4. La policia durant les primeres dècades del segle XX
 5. La policia i la democràcia

Tema A.4. Àmbit sociolingüístic

 1. Història de la llengua
 2. Varietats lingüístiques
 3. La llengua aranesa
 4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana

Tema A.5. Marc geogràfic de Catalunya

 1. Situació i divisió administrativa
 2. El relleu
 3. Els climes a Catalunya
 4. La xarxa hidrogràfica
 5. La vegetació
 6. La població

Tema A.6. Entorn social a Catalunya

 1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris
 2. Les polítiques públiques en matèria d’immigració
 3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural
 4. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats
 5. Els serveis socials a Catalunya

Tema A.7. Les tecnologies de la informació en el segle XXI

 1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT)
 2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 3. Seguretat de la informació
 4. L’Administració electrònica. Signatura electrònica
 5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials

Àmbit B. Institucional

Tema B.1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica
 2. Contingut i estructura
 3. Els drets, els deures i els principis rectors
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya
 5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Tema B.2. Les institucions polítiques de Catalunya

 1. La Generalitat de Catalunya
 2. El Parlament de Catalunya
 3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya
 4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya
 5. Altres institucions estatutàries

Tema B.3. L’ordenament jurídic de l’Estat

 1. L’ordenament jurídic
 2. La Constitució espanyola
 3. La llei
 4. Les normes amb rang de llei
 5. El reglament
 6. Els tractats internacionals

Tema B.4. Els drets humans i els drets constitucionals

 1. Les declaracions de drets humans
 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques
 3. La titularitat dels drets constitucionals
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal
 5. Les garanties normatives
 6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble
 7. Les garanties jurisdiccionals
 8. La suspensió dels drets constitucionals

Tema B.5. Les institucions polítiques de l’Estat

 1. Les Corts Generals
 2. El Govern
 3. La Corona
 4. Altres institucions de l’Estat

Tema B.6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional
 2. El Consell General del Poder Judicial
 3. El Ministeri Fiscal
 4. El Tribunal Constitucional

Tema B.7. L’organització territorial de l’Estat

 1. Els models d’organització territorial
 2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978
 3. Les comunitats autònomes
 4. Els municipis
 5. Les províncies
 6. Les comarques
 7. Les vegueries

Tema B.8. La Unió Europea

 1. Origen històric de la Unió Europea
 2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat
 3. Institucions comunitàries

Àmbit C. De seguretat i policia

Tema C.1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

 1. Definició de competència
 2. La competència en matèria de seguretat

Tema C.2. El Departament d’Interior

 1. Funcions del Departament d’Interior
 2. Estructura del Departament d’Interior
 3. La Direcció General de la Policia
 4. La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
 5. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 6. El Servei Català de Trànsit
 7. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya

Tema C.3. La coordinació policial

 1. El concepte de coordinació policial
 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya
 3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
 4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol
 5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS)

Tema C.4. El marc legal de la seguretat

 1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació
 2. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura
 3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions

Tema C.5. El Codi deontològic policial

 1.  La deontologia policial
 2. El Codi europeu d’ètica de la policia
 3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya

Àmbit D. Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social

 • a) Catalunya
 • b) Estat espanyol
 • c) Internacional

Com estudiar el temari de les oposicions de Mossos d’Esquadra?

Si voleu aconseguir un bon resultat en l’estudi del temari de Mossos d’Esquadra, us recomanem tenir en compte els següents consells:

 • Inicieu el procés d’estudi amb prou antelació respecte a la data d’examen
 • Planifiqueu i organitzeu el treball de preparació. Per fer-ho, és aconsellable que:
  • Establiu un horari de treball que pugueu complir cada dia. Com sabeu, la constància és clau per aprovar qualsevol oposició
  • Programeu pauses i descansos freqüents, que us ajudin a mantenir la concentració i productivitat
  • Definiu un objectiu de temes a estudiar cada mes o setmana
  • Verifiqueu periòdicament si compliu o no els objectius. En cas necessari, feu els ajustaments precisos
 • Estudieu sempre amb la màxima concentració, fent un esforç actiu d’assimilació i memorització. Així, són preferibles les sessions curtes però ben aprofitades. En aquest sentit, el mètode Pomodoro pot resultar-vos de gran utilitat per estructurar les sessions de treball
 • Sigueu sistemàtics en l’estudi. Per tant, intenteu seguir sempre una mateixa rutina per abordar la memorització dels temes. Per exemple, un procediment bastant eficaç podria ser el següent:
  • Feu una primera lectura de cada tema del programa de Mossos, intentant comprendre tots els conceptes
  • Subratllar les idees més importants
  • Utilitzeu mapes mentals, resums o esquemes per organitzar els continguts
  • Memoritzeu la matèria
  • Repasseu de forma periòdica, per evitar els efectes de la corba de l’oblit
 • Practiqueu amb tests similars als de les oposicions de Mossos d’Esquadra, com els que ofereix OpositaTest. Sens dubte, és una de les claus fonamentals per aconseguir una bona nota a l’examen de Mossos

Ara que ja sabeu com és el temari de Mossos d’Esquadra d’aquesta convocatòria, us sembla un programa assequible? Si teniu en compte les recomanacions que acabem de veure i no perdeu la motivació, podreu aconseguir un bon resultat en aquestes oposicions.


¡Hola, opositores y opositoras! En esta entrada os explicaremos en qué consiste el temario de Mossos d’Esquadra, dónde se regula a nivel oficial y cuál es la mejor forma de estudiarlo.

Sin duda, contar con un buen temario es vital para lograr un buen resultado en los test de Mossos d’Esquadra y tener opciones de conseguir alguna de las plazas en juego.

¡Seguid leyendo si queréis conocer todos los detalles!

¿Cuántos temas son las oposiciones de Mossos d’Esquadra?

El temario de Mossos d’Esquadra tiene una estructura peculiar, ligeramente distinta de la que es habitual en otros procesos selectivos.

Así, el programa se estructura en «ámbitos», temas y apartados de diferente extensión, por lo que no siempre es fácil compararlo con otros tipos de temarios.

De todos modos, podríamos decir que el programa de la oposición de Mossos d’Esquadra consta de un total de 21 temas (si considerásemos el último «ámbito» como un tema único).


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


¿Dónde puedo comprarlo?

La propia Generalitat de Catalunya publica una completa guía de estudio que podríais utilizar para estudiar el temario de Mossos d’Esquadra.

De todos modos, también existen temarios comerciales que pueden ser muy interesantes. Para más detalles y consejos, os recomendamos consultar la entrada que dedicamos a la cuestión de dónde comprar el temario de unas oposiciones.

¿Qué es la guía de estudio?

La guía de estudio es un recurso publicado por la Generalitat de Catalunya que facilita el estudio. Se trata de un material oficial complementario al estudio.

¿La guía modifica el temario?

La guía de estudio no modifica el temario. Es un recurso, como muchos otros temarios, que podéis utilizar para preparar el ejercicio de conocimientos.

¿Todas las preguntas del examen salen de esta guía?

No, la guía de estudio es orientativa y el examen puede incluir preguntar sobre aspectos referidos al Ámbito D del temario no recogidos en la guía.

Acuerdo sobre el temario incluido

En el mes de marzo de 2023 se informó en un acuerdo del tribunal calificador que la estructura de la Dirección General de la Policía ha sido modificada mediante el Decreto 57/2023, de 21 de marzo, de reestructuración de la Dirección General de la Policía (DOGC núm. 8881 de 23 de marzo de 2023).

Este nuevo Decreto no se incluyó como materia de estudio en la primera subprueba de conocimientos de la primera prueba de la fase de oposición de la convocatoria, ya que no se disponía del tiempo suficiente para adaptar la guía de estudio.

En cuanto a la convocatoria actual, la de septiembre de 2023, en el momento de actualizar esta entrada todavía no se ha publicado la guía de estudio. Por lo tanto, sigue vigente la anterior.

¿Dónde se regula el temario de Mossos d’Esquadra?

El temario de las oposiciones de Mossos d’Esquadra viene regulado por la Resolución INT/1219/2017, de 29 de mayo, por la que se aprueba y se hace público el temario de la convocatoria mediante oposición libre para cubrir plazas de la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

De este modo, las bases de cada convocatoria remiten a dicho documento para conocer los contenidos que conforman el programa objeto de examen. Por ejemplo, así lo hace la resolución de convocatoria actual de Mossos.

Temario de Mossos d’Esquadra: programa completo

A continuación, os mostramos la estructura completa del temario de Mossos d’Esquadra actualmente en vigor:

Ámbito A. Conocimientos del entorno

Tema A.1. Historia de Cataluña (parte I):

 1. La antigüedad en Cataluña
 2. La Cataluña romana
 3. El nacimiento de Cataluña
 4. La Cataluña feudal (s. XI-XII)
 5. La expansión catalano-aragonesa (s. XIII-XIV)
 6. La crisis de la baja edad media (s. XIV-XV)
 7. Cataluña en la monarquía hispánica y la Guerra de los Segadores (s. XVI-XVII)
 8. La Guerra de Sucesión y el Once de Septiembre
 9. Las transformaciones del siglo XVIII

Tema A.2. Historia de Cataluña (parte II):

 1. El siglo XIX: la crisis del Antiguo régimen y la construcción del Estado liberal
 2. Cataluña, la industrialización y el obrerismo
 3. La restauración borbónica y el catalanismo político
 4. El primer tercio del siglo XX (1898-1931)
 5. La República y la Guerra Civil
 6. La dictadura franquista
 7. La Transición y la recuperación de la autonomía
 8. La Cataluña del siglo XXI

Tema A.3. Historia de la policía en Cataluña

 1. Las fuerzas de seguridad y su historia
 2. El origen de los Mossos d’Esquadra
 3. Transformaciones policiales durante el siglo XIX
 4. La policía durante las primeras décadas del siglo XX
 5. La policía y la democracia

Tema A.4. Ámbito sociolingüístico

 1. Historia de la lengua
 2. Variedades lingüísticas
 3. La lengua aranesa
 4. Nuevas versiones de la Gramática de la lengua catalana y la Ortografía catalana

Tema A.5. Marco geográfico de Cataluña

 1. Situación y división administrativa
 2. El relieve
 3. Los climas en Cataluña
 4. La red hidrográfica
 5. La vegetación
 6. La población

Tema A.6. Entorno social en Cataluña

 1. La migración en Cataluña y flujos migratorios
 2. Las políticas públicas en materia de inmigración
 3. Modelos de integración y marcos de convivencia en la sociedad multicultural
 4. Las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades
 5. Los servicios sociales en Cataluña

Tema A.7. Las tecnologías de la información en el siglo XXI

 1. La sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información. Internet y la Internet de las cosas (IoT)
 2. Efectos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
 3. Seguridad de la información
 4. La Administración electrónica. Firma electrónica
 5. Comunicación y control público: espacios de seguridad y alarmas sociales

Ámbito B. Institucional

Tema B.1. El Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC)

 1. Antecedentes históricos y naturaleza jurídica
 2. Contenido y estructura
 3. Los derechos, los deberes y los principios rectores
 4. Las competencias de la Generalidad de Cataluña
 5. La competencia en materia de seguridad pública establecida en el Estatuto de autonomía de Cataluña

Tema B.2. Las instituciones políticas de Cataluña

 1. La Generalidad de Cataluña
 2. El Parlamento de Cataluña
 3. La Presidencia de la Generalidad de Cataluña
 4. El Gobierno y la Administración de la Generalidad de Cataluña
 5. Otras instituciones estatutarias

Tema B.3. El ordenamiento jurídico del Estado

 1. El ordenamiento jurídico
 2. La Constitución española
 3. La ley
 4. Las normas con rango de ley
 5. El reglamento
 6. Los tratados internacionales

Tema B.4. Los derechos humanos y los derechos constitucionales

 1. Las declaraciones de derechos humanos
 2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas
 3. La titularidad de los derechos constitucionales
 4. Los derechos constitucionales relacionados con el proceso penal
 5. Las garantías normativas
 6. Las garantías institucionales: el Defensor del Pueblo
 7. Las garantías jurisdiccionales
 8. La suspensión de los derechos constitucionales

Tema B.5. Las instituciones políticas del Estado

 1. Las Cortes Generales
 2. El Gobierno
 3. La Corona
 4. Otras instituciones del Estado

Tema B.6. Los órganos jurisdiccionales. Poder judicial y Tribunal Constitucional

 1. Poder judicial y potestad jurisdiccional
 2. El Consejo General del Poder Judicial
 3. El Ministerio Fiscal
 4. El Tribunal Constitucional

Tema B.7. La organización territorial del Estado

 1. Los modelos de organización territorial
 2. El modelo territorial en la Constitución española de 1978
 3. Las comunidades autónomas
 4. Los municipios
 5. Las provincias
 6. Las comarcas
 7. Las veguerías

Tema B.8. La Unión Europea

 1. Origen histórico de la Unión Europea
 2. El ordenamiento jurídico comunitario: derecho comunitario originario y derecho derivado
 3. Instituciones comunitarias

Ámbito C. De seguridad y policía

Tema C.1. Las competencias de la Generalidad en materia de seguridad

 1. Definición de competencia
 2. La competencia en materia de seguridad

Tema C.2. El Departamento de Interior

 1. Funciones del Departamento de Interior
 2. Estructura del Departamento de Interior
 3. La Dirección General de la Policía
 4. La Policía de la Generalidad – Mossos d’Esquadra
 5. El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
 6. El Servicio Catalán de Tráfico
 7. El Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña

Tema C.3. La coordinación policial

 1. El concepto de coordinación policial
 2. La coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La coordinación con las policías locales de Cataluña
 3. Los órganos de coordinación establecidos por la Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública de Cataluña
 4. La cooperación policial internacional: Interpol y Europol
 5. Los acuerdos internacionales en materia de seguridad. El sistema de información Schengen (SIS)

Tema C.4. El marco legal de la seguridad

 1. La Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Principios básicos de actuación
 2. La Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad – Mossos d’Esquadra. Funciones, ámbito territorial de actuación y estructura
 3. La Ley 16/1991, de 10 de julio, de las policías locales de Cataluña. Funciones

Tema C.5. El Código deontológico policial

 1. La deontología policial
 2. El Código europeo de ética de la policía
 3. Acuerdo GOV/25/2015, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Código de ética de la Policía de Cataluña

Ámbito D. Conocimiento del entorno político, económico y social

 • a) Cataluña
 • b) Estado español
 • c) Internacional

¿Cómo estudiar el temario de las oposiciones de Mossos d’Esquadra?

Si queréis conseguir un buen resultado en el estudio del temario de Mossos d’Esquadra, os recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos:

 • Iniciad el proceso de estudio con suficiente antelación respecto de la fecha de examen
 • Planificad y organizad el trabajo de preparación. Para ello, es aconsejable que:
  • Establezcáis un horario de trabajo que podáis cumplir todos los días. Como sabéis, la constancia es clave para aprobar cualquier oposición
  • Programéis pausas y descansos frecuentes, que os ayuden a mantener la concentración y productividad
  • Defináis un objetivo de temas a estudiar cada mes o semana
  • Verifiquéis periódicamente si cumplís o no los objetivos. En caso de ser necesario, haced los ajustes que sean precisos
 • Estudiad siempre con la máxima concentración, haciendo un esfuerzo activo de asimilación y memorización. Así, son preferibles las sesiones cortas pero bien aprovechadas. En este sentido, el método Pomodoro puede resultaros de gran utilidad para estructurar las sesiones de trabajo
 • Sed sistemáticos en el estudio. Por tanto, tratad de seguir siempre una misma rutina para abordar la memorización de los temas. Por ejemplo, un procedimiento bastante eficaz podría ser el siguiente:
  • Haced una primera lectura de cada tema del programa de Mossos, tratando de comprender todos los conceptos
  • Subrayad las ideas más importantes
  • Utilizad mapas mentales, resúmenes o esquemas para organizar los contenidos
  • Memorizad la materia
  • Repasad de forma periódica, para evitar los efectos de la curva del olvido
 • Practicad con tests similares a los de las oposiciones de Mossos d’Esquadra, como los que ofrece OpositaTest. Sin duda, esta es una de las claves fundamentales para conseguir una buena nota en el examen de Mossos

Ahora que ya sabéis cómo es el temario de Mossos d’Esquadra de esta convocatoria, ¿os parece un programa asequible? Si tenéis en cuenta las recomendaciones que acabamos de ver y no perdéis la motivación, podréis conseguir un buen resultado en estas oposiciones.


¿Tenéis dudas? Probablemente ya las hayamos resuelto en nuestro centro de ayuda. Si no encontráis vuestra pregunta aquí, escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

Únete ya a nuestro Grupo de Facebook «Objetivo Oposiciones Mossos d’Esquadra» y mantente siempre al día de la actualidad de la oposición en nuestro canal de Telegram especializado.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com