Hola, opositors i opositores! Si esteu preparant aquestes oposicions, segur que us interessa conèixer la data d’examen de Mossos d’Esquadra de 2024. Ara que ja s’ha publicat la nova convocatòria, en aquesta entrada trobareu tota la informació oficial actualitzada disponible avui en dia.

Continueu llegint per saber-ne tots els detalls!

Contenido también disponible en castellano, solo tenéis que seguir hacia abajo para leerlo.

¡Haz clic aquí para ver el contenido en castellano!

Quan és l’examen de Mossos d’Esquadra de 2024

En el moment en què s’actualitza aquesta entrada, hi ha una nova convocatòria de Mossos d’Esquadra en procés. A més, en la Resolució per la qual es publica la llista de persones admeses a Mossos s’ha confirmat la data d’examen: 13 de gener de 2024 a les 10:30.

Es realitzarà a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Campus Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i l’aula per a cada persona s’indica en la llista de persones convocades. Consulta aquí el mapa.

Recordeu que podeu mantenir-vos al dia de qualsevol novetat a través del sistema d’alertes que trobareu al nostre calendari de Mossos d’Esquadra.


No us perdeu cap convocatòria!

Registreu-vos gratuïtament i us avisarem per email de totes les dates clau.


Com saber quan és la data de l’examen de Mossos d’Esquadra 2024

A les oposicions de Mossos, la data d’examen s’indica a la resolució que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Així, la mateixa convocatòria de Mossos d’Esquadra de setembre de 2023 assenyala a la base 5.3 que:

«En aquesta resolució també s’indicarà la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova de la fase d’oposició».

D’aquesta manera, l’esquema del procediment fins aquell moment és el següent:

 • Convocatòria del procés selectiu (DOGC del 12 de setembre de 2023)
 • Obertura del termini d’inscripció (20 dies hàbils)
 • Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses (en el termini màxim d’un mes)
 • Termini per al·legacions (10 dies hàbils)
 • Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses, que també assenyalarà la data, hora i lloc del primer examen de Mossos d’Esquadra

Com són els exercicis d’aquesta oposició?

De forma molt breu, us expliquem en què consisteix la fase d’oposició de Mossos d’Esquadra, segons les bases vigents actualment:

 • Primera prova. Comprèn els següents exercicis:
  • Subprova de coneixements (qüestionari tipus test de 30 preguntes)
  • Subprova aptitudinal (80 preguntes tipus test)
  • Subprova de coneixements d’idiomes (voluntària i no eliminatòria)
 • Segona prova: proves físiques. Inclouen els següents exercicis:
  • Circuit d’agilitat
  • Pressió sobre banc
  • Course navette
 • Tercera prova: adequació psicoprofessional. Consisteix en un test de competències i una entrevista
 • Quarta prova: coneixements de llengua catalana
 • Comprovació de les causes d’exclusió per falta d’aptitud psicofísica (prova mèdica), així com comprovació de tatuatges

També és important que consulteu com són els exàmens de les convocatòries anteriors i que practiqueu amb exàmens oficials corregits de Mossos d’Esquadra per superar l’examen amb èxit i aparèixer a la llista de persones aprobades de Mossos.

Com preparar-se per a la data de l’examen de Mossos d’Esquadra?

Ara que s’aproxima la data d’examen, si voleu aconseguir un bon resultat en aquestes oposicions de Mossos d’Esquadra, us recomanem tenir en compte els següents consells:

 • Comenceu a estudiar amb prou antelació, de manera que pugueu arribar amb una bona preparació a les proves
 • Reuniu tots els materials necessaris. Idealment, heu de tenir:
 • Planifiqueu adequadament el procés d’estudi, d’una forma eficient i racional. Per exemple, marcant objectius específics que heu d’aconseguir en determinats terminis. Això és especialment important en una oposició com aquesta, que inclou proves molt variades. Per fer un bon seguiment del vostre progrés, podeu descarregar el nostre OpoTracker gratuït
 • Prevegeu pauses freqüents. Les pauses breus i freqüents dins de les sessions d’estudi i entrenament us ajudaran a mantenir l’atenció i la productivitat, sense caure en la saturació o l’esgotament. El denominat mètode «Pomodoro» us pot ajudar a estructurar el procés d’estudi d’una forma simple i eficient
 • Compagineu la preparació de les diferents proves. Encara que us centreu sobretot en la prova més imminent, és aconsellable portar en paral·lel la preparació dels diferents exercicis, per arribar en condicions òptimes a cadascun d’ells

Ara que ja teniu una idea aproximada de quina serà la data d’examen de Mossos d’Esquadra l’any 2024, creieu que podeu arribar ben preparats i preparades al primer exercici?

Sense cap mena de dubte, si sabeu organitzar-vos, sou constants i utilitzeu els recursos adequats, teniu moltes probabilitats d’aconseguir-ho.

Ànims amb l’estudi i sort en l’oposició!


¡Hola, opositores y opositoras! Si estáis preparando estas oposiciones, seguro que os interesa conocer la fecha de examen de Mossos d’Esquadra de 2024. Ahora que ya se ha publicado la nueva convocatoria, en esta entrada encontraréis toda la información oficial actualizada disponible a día de hoy.

¡Seguid leyendo para conocer todos los detalles!

Cuándo es el examen de Mossos d’Esquadra de 2024

En el momento en el que se actualiza esta entrada, hay una nueva convocatoria de Mossos d’Esquadra en proceso. Además, en la Resolución por la que se publica la lista de personas admitidas a Mossos se ha confirmado la fecha de examen: 13 de enero de 2024 a las 10:30.

Se realizará en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Campus Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), y el aula para cada persona se indica en la lista de personas convocadas. Consulta aquí el mapa.

Recordad que podéis manteneros al día de cualquier novedad a través del sistema de alertas que encontraréis en nuestro calendario de Mossos d’Esquadra.


¡No os perdáis ni una convocatoria!

Registraos gratis y os avisaremos por email de todas las fechas clave.


¿Cómo saber cuándo es la fecha del examen de Mossos d’Esquadra en 2024?

En las oposiciones de Mossos, la fecha de examen se indica en la resolución que aprueba el listado definitivo de personas admitidas y excluidas.

Así, la propia convocatoria de Mossos d’Esquadra se septiembre de 2023 señala en la base 5.3 que:

«En esta resolución también se indicará la fecha, la hora y el lugar de realización de la primera prueba de la fase de oposición».

De este modo, el esquema del procedimiento hasta ese momento es el siguiente:

 • Convocatoria del proceso selectivo (DOGC del 12 de septiembre de 2023)
 • Apertura del plazo de inscripción (20 días hábiles)
 • Publicación de las listas provisionales de personas admitidas y excluidas (en el plazo máximo de un mes)
 • Plazo para alegaciones (10 días hábiles)
 • Publicación de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, que también señalará la fecha, hora y lugar para el primer examen de Mossos d’Esquadra

¿Cómo son los ejercicios de esta oposición?

De forma muy breve, os explicamos en qué consiste la fase de oposición de Mossos d’Esquadra, según las bases actualmente vigentes:

 • Primera prueba. Comprende los siguientes ejercicios:
  • Subprueba de conocimientos (cuestionario tipo test de 30 preguntas)
  • Subprueba aptitudinal (80 preguntas tipo test)
  • Subprueba de conocimientos de idiomas (voluntaria y no eliminatoria)
 • Segunda prueba: pruebas físicas. Incluyen los siguientes ejercicios:
  • Circuito de agilidad
  • Presión sobre banco
  • Course navette
 • Tercera prueba: adecuación psicoprofesional. Consiste en un test de competencias y una entrevista
 • Cuarta prueba: conocimientos de lengua catalana
 • Comprobación de las causas de exclusión por falta de aptitud psicofísica (prueba médica), así como comprobación de tatuajes

También es importante que consultéis cómo son los exámenes de las convocatorias anteriores y que practiquéis con exámenes oficiales corregidos de Mossos d’Esquadra para superar con éxito el examen y aparecer en la lista de personas aprobadas de Mossos.

¿Cómo prepararse para la fecha del examen de Mossos d’Esquadra?

Ahora que se aproxima la fecha de examen, si queréis conseguir un buen resultado en estas oposiciones de Mossos d’Esquadra, os recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos:

 • Comenzad a estudiar con suficiente antelación, de modo que podáis llegar con una buena preparación a las pruebas
 • Reunid todos los materiales necesarios. Lo ideal es que dispongáis de:
 • Planificad adecuadamente el proceso de estudio, de una forma eficiente y racional. Por ejemplo, marcándoos objetivos específicos a conseguir en determinados plazos. Esto es especialmente importante en una oposición como esta, que incluye pruebas muy variadas. Para hacer un buen seguimiento de vuestro progreso, podéis descargar nuestro OpoTracker gratuito
 • Preved pausas frecuentes. Las pausas breves y frecuentes dentro de las sesiones de estudio y entrenamiento, os ayudarán a mantener la atención y la productividad, sin caer en la saturación o el agotamiento. El denominado método «Pomodoro» puede ayudaros a estructurar el proceso de estudio de una forma simple y eficiente
 • Compaginad la preparación de las distintas pruebas. Aunque os centréis sobre todo en la prueba más inminente, es aconsejable llevar en paralelo la preparación de los distintos ejercicios, para llegar en condiciones óptimas a cada una de ellas

Ahora que ya tenéis una idea aproximada de cuál será la fecha de examen de Mossos d’Esquadra en 2023, ¿os veis capaces de llegar bien preparados/as al primer ejercicio?

Sin lugar a dudas, si sabéis organizaros, sois constantes y utilizáis los recursos adecuados, tenéis muchas probabilidades de conseguirlo.

¡Ánimo con el estudio y suerte en la oposición!


¿Tenéis dudas? Probablemente ya las hayamos resuelto en nuestro centro de ayuda. Si no encontráis vuestra pregunta aquí, escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.

Únete ya a nuestro Grupo de Facebook «Objetivo Oposiciones Mossos d’Esquadra» y mantente siempre al día de la actualidad de la oposición en nuestro canal de Telegram especializado.

El equipo de OpositaTest

www.opositatest.com